Goodwe Smart Meter GM3000 | Thiết bị chống phát ngược lưới

Liên hệ

  • Goodwe Smart Meter GM3000 3 Pha
  • Kích thước: 36 x 85 x 66.5 mm
  • Khối lượng: 450g
  • Giải pháp Zero export cho Goodwe
  • Giải pháp hòa lưới bám tải
  • Giám sát công suất phát lưới