Chính sách đổi trả

  1. Điều kiện trả hàng

Khách hàng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm.

Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển.

FTC Solar giao sai sản phẩm cho Khách hàng (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…).

Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà FTC Solar cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.

FTC Solar đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Khách hàng trả hàng (tuy nhiên FTC Solar sẽ cần FTC Solar xác nhận lại những thoả thuận này).

>>> Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên Website của TP Solar.

>>> FTC Solar luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của TP Solar.

  1. Không thay đổi ý định mua hàng

– Trừ khi được đề cập trong Chính sách đổi trả này, các trường hợp trả hàng do Khách hàng thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

  1. Tình trạng của hàng trả lại

– Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Khách hàng lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm nếu có, và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. FTC Solar khuyến khích Khách hàng chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

  1. Chi phí trả hàng

– FTC Solar và Khách hàng cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.

Lưu ý: Hiện tại, FTC Solar chưa hỗ trợ phí vận chuyển cũng như thương lượng phí vận chuyển trả hàng cho đơn hàng khiếu nại.

  1. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

– FTC Solar sẽ chỉ hoàn tiền cho Khách hàng khi FTC Solar xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Trong trường hợp FTC Solar không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước, FTC Solar sẽ tự động hoàn tiền cho Khách hàng mà không thông báo gì thêm. Để biết thêm thông tin về thời hạn phản hồi của TP Solar, vui lòng bấm vào đây. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Khách hàng.

Lưu ý: Với đơn hàng COD, Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

  1. Liên lạc giữa TPSOLAR.VN và khách hàng

– FTC Solar khuyến khích Người dùng liên hệ để thương lượng trước với nhau khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch; do vậy Khách hàng nên chủ động liên hệ với TPSOLAR.VN khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến đơn hàng.