Đầu Nối MC4 1500V Điện Năng Lượng Mặt Trời

Liên hệ

  • Nguồn điện: AC 220v/ 50Hz
  • Dòng điện định mức: 2P-100A
  • Thời gian chuyển nguồn: 30ms
  • Kích thước: DXRXC= 10.5cm x 7cm x 9.5cm