Tấm pin năng lượng mặt trời FTC SOLAR 550W

Liên hệ

  • Loại: Mono (đơn tinh thể)
  • Số lượng Cell: 144 cells
  • Cân nặng: 27.8 kg
  • Kích thước: 2261 ˣ 1134 ˣ 35 mm