Khu công nghiệp

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 500Kw cho Doanh nghiệp Nam Cường

Tổng quan dự án

Địa điểm: Xuân Trường, Thọ Xuân, Quảng Nam
Công suất: 10 kWp
Cấu hình hệ thống:

20 tấm pin NLMT Canadian Solar 270W
01 bộ inverter hòa lưới iMars BG 3 pha 380V (INVT)

Thông tin dự án

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5.4 kW vừa được Công ty TNHH Kỹ thuật Đạt triển khai cho hộ gia đình tại khu dân cư Phố Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống hòa lưới có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng cho gia đình đồng thời với cấu hình 20 tấm pin năng lượng mặt trời sẽ tăng thẩm mỹ cho chính ngôi nhà của chủ đầu tư. Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5kW vừa được Công ty Cổ phần Tập đoàn DAT triển khai lắp đặt thành công cho một hộ gia đình ở Phan Rang, Ninh Thuận. Với hệ thống hòa lưới này, chủ đầu có thể tiết kiệm chi phí tiền điện đồng thời tăng giá trị thẩm mỹ cho chính ngôi nhà của mình.

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5.4 kW vừa được Công ty TNHH Kỹ thuật Đạt triển khai cho hộ gia đình tại khu dân cư Phố Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống hòa lưới có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng cho gia đình đồng thời với cấu hình 20 tấm pin năng lượng mặt trời sẽ tăng thẩm mỹ cho chính ngôi nhà của chủ đầu tư.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5kW vừa được Công ty Cổ phần Tập đoàn DAT triển khai lắp đặt thành công cho một hộ gia đình ở Phan Rang, Ninh Thuận. Với hệ thống hòa lưới này, chủ đầu có thể tiết kiệm chi phí tiền điện đồng thời tăng giá trị thẩm mỹ cho chính ngôi nhà của mình.